Bibliografia
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
1. Kalikst Morawski, Wstęp, [w:] Dante Alighieri, Boska Komedia, Ossolineum, Wrocław 1986.
2. Michele Barbi, Dante, PIW, Warszawa 1965.
  Dowiedz się więcej
1  Bohaterowie poematu
2  Boska Komedia jako suma średniowiecznego światopoglądu
3  Boska Komedia jako dzieło przełomu wiekówKomentarze
artykuł / utwór: Bibliografia


    Tagi: